Day 3 Port Orford/Bandon, Or KOA to Astoria, Or KOA